close pop up
Χρησιμοποιηστε την εφαρμογη μας
και επωφεληθειτε των πλεονεκτηματων & λειτουργιων της.
συνεχεια στην εφαρμογη
Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη εμπειρία πλοήγησης, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.
Συμφωνω
facebook
youtubeinstagram
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου της εταιρείας με την επωνυμία OASIS MED – NUTRI & BODY CLINIC, δηλώνετε ότι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου/ όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί εκτίθενται αναλυτικά στη συνέχεια.
 
Εάν δεν συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων, να ΜΗΝ πραγματοποιήσετε πρόσβαση και οποιαδήποτε περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, να μην αποστείλετε μηνύματα ή να επιχειρήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται μόνο για τα δεδομένα που συλλέγονται απευθείας από τον παρόντα ιστότοπο και δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω κάποιου τρίτου διαδικτυακού τόπου, τρίτων παρόχων υπηρεσιών (όπως παρόχων διαδικτύου, κ.λπ.).
Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει διαδικτυακούς συνδέσμους που παραπέμπουν σε άλλες ιστοσελίδες (facebook, instagram, twitter, κ.λπ.). Δηλώνουμε ότι δεν έχουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται από τους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους.
 
1. Ταυτότητα Υπευθύνου Επεξεργασίας Δεδομένων
Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων:
OASIS MED – NUTRI & BODY CLINIC
Διεύθυνση: Γ.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ 25-27 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΑΦΜ: 800561721 Δ.Ο.Υ.: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΤΗΛ.: +30 2810301777
E-mail:  info@oasismed.gr
 
 
2. Συλλογή και Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
 
2.1 Επίσκεψη/ Περιήγηση στην ιστοσελίδα μας
Κατά την είσοδο, επίσκεψη και περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας  συλλέγονται και καταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία:

α) Διεύθυνση IP του υπολογιστή σας
Τα ως άνω δεδομένα είναι απαραίτητο να συλλεχθούν από την διαδικτυακή σελίδα προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβασή σας στο διαδικτυακό τόπο.
Διατηρούνται για χρονικό διάστημα 30 ημερών για λόγους ασφάλειας, προκειμένου να καταστεί δυνατόν να διερευνώνται περιστατικά παραβίασης ασφάλειας και κακόβουλες επιθέσεις.

Νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων αποτελεί η ύπαρξη έννομου συμφέροντος του υπευθύνου επεξεργασίας κατά άρθρο 6 παρ. 1 στ’ του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να καταστεί εφικτή η πρόσβασή σας στο διαδικτυακό τόπο.
Σημειωτέον ότι ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί cookies ανάλυσης και στόχευσης όπως αναλύονται στη συνέχεια, ιδίως στην Ενότητα 12 της παρούσας πολιτικής απορρήτου και προστασίας δεδομένων.
 
2.2 Επικοινωνία
2.2.1  Αποστολή Μηνυμάτων Επικοινωνίας
Έχετε τη δυνατότητα να αποστείλετε ερωτήματα προς εμάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη εδώ.
 
Για το σκοπό της επικοινωνίας με εμάς και για να μας αποστείλετε μήνυμα, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε στις σχετικές φόρμες:
  • το όνομά σας
  • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • θέμα
  • περιεχόμενο μηνύματος
  • τηλέφωνο
  • διεύθυνση
  • πόλη
 
Με την αποστολή του μηνύματος δηλώνετε ότι τα στοιχεία που έχετε χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή του είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήποτε στοιχείο τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.
Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο που αποστέλλει σε εμάς και αναλαμβάνει κάθε ευθύνη και την αποκατάσταση οποιουδήποτε είδους ζημίας προκληθεί στην εταιρεία μας ή σε τρίτα πρόσωπα από τη μη νόμιμη συμπεριφορά του και την παραβίαση των όρων του παρόντος διαδικτυακού τόπου.
 
Είδη δεδομένων που συλλέγονται και επεξεργάζονται
Τα δεδομένα που συλλέγονται από το εταιρεία μας στο πλαίσιο αυτό είναι:
α) όνομα
β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
γ) θέμα και περιεχόμενο μηνύματος
δ) τηλέφωνο
ε) διεύθυνση
στ) πόλη
 
 
 
Νομική βάση της επεξεργασίας αποτελεί
• αφενός η συναίνεση του υποκειμένου, το οποίο και αποστέλλει εκουσίως μέσω των σχετικών τεχνικών επιλογών του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας τα αιτήματα/ ερωτήματά του και
• αφετέρου το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας, για το σκοπό της απάντησης/ ανταπόκρισης στο αίτημα/ ερώτημα, που έχει υποβάλλει ο χρήστης της ιστοσελίδας.
Τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται για το χρονικό διάστημα, που διαρκεί η μεταξύ μας επικοινωνία ή/και επαγγελματική/συμβατική σχέση και απαιτείται για το σκοπό της επεξεργασίας.

Εάν δεν υπάρξει συνεργασία και συμβατική σχέση μεταξύ μας, τότε τα δεδομένα σας διαγράφονται μετά την παρέλευση πέντε ετών από την αποστολή τους και σε κάθε περίπτωση από την ολοκλήρωση της μεταξύ μας επικοινωνίας, εκτός εάν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι που απαιτούν την περαιτέρω διατήρησή τους (π.χ. αποφυγή παραγραφής αξιώσεων, δικαστική διαφορά σε προσυμβατικό στάδιο, ή στάδιο διαπραγματεύσεων κ.λπ.).
Σε περίπτωση συνεργασίας και συμβατικής σχέσης μεταξύ μας, τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται εκ του νόμου, μέχρι την παραγραφή σχετικών αξιώσεων που βάσει νόμου έχει η επιχείρησή μας για την προάσπιση των δικαιωμάτων της.
 
 
2.2.2 Τηλεφωνική Επικοινωνία
Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας τηλεφωνικά, καλώντας στους τηλεφωνικούς αριθμούς που αναγράφονται στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας.
 
Σας ενημερώνουμε ότι οι συνομιλίες από κλήσεις, τόσο εισερχόμενες όσο και εξερχόμενες, καταγράφονται από την εταιρεία μας, OASIS MEDNUTRI & BODY CLINIC.
 
 
Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συνεργασία μας και το έννομο συμφέρον της εταιρείας να διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία για τις συνομιλίες, συναλλαγές και αιτήματα που υποβάλλονται τηλεφωνικά.
 
Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες αποθηκεύονται και διατηρούνται για ένα έτος εκτός εάν υπάρχει εκκρεμούσα δικαστική διαδικασία ή διερεύνηση από δικαστικές, εισαγγελικές ή άλλες αρχές, οπότε διατηρούνται μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.
 
3. Δήλωση ακρίβειας και νόμιμης χρήσης προσωπικών στοιχείων:
Με την χρήση του διαδικτυακού τόπου, την επικοινωνία, την αποστολή αιτήματος επικοινωνίας ή με την αποστολή οποιουδήποτε είδους περιεχομένου ή δεδομένων μέσω σχετικών υπηρεσιών ή σχετικής φόρμας που παρέχει σε εσάς η εταιρεία μας, συμφωνείτε και δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία που έχετε χρησιμοποιήσει είναι αληθή και ακριβή και ότι δεν έχετε χρησιμοποιήσει άνευ εξουσιοδοτήσεως προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήποτε στοιχείο τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.
 
4. Ευθύνη:
Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου (δηλαδή εσείς) είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο και τα προσωπικά ή όποιας άλλης φύσεως στοιχεία, που αποστέλλει μέσω φόρμας επικοινωνίας ή γνωστοποιεί μέσω τηλεφωνικής κλήσης στην εταιρεία μας και αναλαμβάνει κάθε ευθύνη καθώς και την ευθύνη αποκατάστασης οποιουδήποτε είδους ζημίας προκληθεί από μη νόμιμη συμπεριφορά του σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 
5. Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων
Όπως έχει ήδη αναφερθεί ήδη ανωτέρω, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας δεν διατηρούνται για αόριστο χρονικό διάστημα, εκτός εάν συντρέχει κάποιος νόμιμος λόγος.
 

Διατηρούνται για αόριστο χρονικό διάστημα, στην περίπτωση που απαιτηθεί από το νόμο λόγω κάποιας σε εξέλιξη δικαστικής διαδικασίας ή εισαγγελικής έρευνας και μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης.


Δεδομένα τα οποία συλλέγονται μέσω cookies ή άλλων τεχνολογιών tracking διαδικτύου απευθείας από τρίτους παρόχους (π.χ. Google, Facebook, κ.λπ.) διατηρούνται για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο τρίτος φορέας σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου και ιδιωτικότητας, που εφαρμόζει.
 
6. Αποδέκτες των δεδομένων
Αποδέκτες των δεδομένων σας είναι:
α) το προσωπικό της εταιρείας μας, το οποίο έχει δεσμευτεί για τήρηση απορρήτου και εμπιστευτικότητας και της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας δεδομένων της επιχείρησής μας
β) εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρείας μας, εφόσον αυτό απαιτείται από το σκοπό της επεξεργασίας, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί για τήρηση απορρήτου και εμπιστευτικότητας και της πολιτικής ασφάλειας και προστασίας δεδομένων της επιχείρησής μας
γ) εκτελούντες την επεξεργασία, ήτοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό μας στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας όπως έχουν τεθεί παραπάνω. Οι εκτελούντες την επεξεργασία έχουν δεσμευτεί εγγράφως με την εταιρεία μας, ώστε να τηρούν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να μην ανακοινώνουν τα δεδομένα σε τρίτους και να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας όπως ορίζει ο κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων.
δ) δημόσιες, εισαγγελικές, αστυνομικές αρχές εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα για γνωστοποίηση ή παροχή οποιωνδήποτε στοιχείων ή δεδομένων.
 
 
7. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
7.1 Το υποκείμενο των δεδομένων – χρήστης της ιστοσελίδας που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 έχει τα παρακάτω δικαιώματα:
α) Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15)
β) Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16)
γ) Δικαίωμα διαγραφής (άρθρο 17)
δ) Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας (άρθρο 18)
ε) Δικαίωμα ενημέρωσης (άρθρο 19)
στ) Δικαιώματα φορητότητας (άρθρο 20)
ζ) Δικαίωμα ανάκλησης συναίνεσης (άρθρο 7 παρ. 3)
η) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας (άρθρο 77)
 
7.2 Δικαίωμα εναντίωσης
Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να αντιτάσσεται, ανά πάσα στιγμή και για λόγους, που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) ή στ), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Η εταιρεία μας δεν υποβάλλει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε επεξεργασία, εκτός εάν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 
8. Υποβολή αιτήματος/ παραπόνου:
Σε περίπτωση, που θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή να υποβάλετε κάποιο αίτημα σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και την παρούσα πολιτική, μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: dpo@oasismed.gr .
 
Προκειμένου να προχωρήσουμε σε ταυτοποίησή σας και να σας παρέχουμε τις πληροφορίες που απαιτούνται, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να σας ζητούμε περαιτέρω πληροφορίες για το σκοπό της επιβεβαίωσης της ταυτότητάς σας.
Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα λάβετε αιτιολογημένη απάντηση για τον λόγο που δεν ανταποκρινόμαστε στο αίτημά σας.
 
9. Ασφάλεια Δεδομένων.
Η εταιρεία μας λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων, που τηρούνται με ηλεκτρονικό τρόπο αλλά και ενδεχομένως σε φυσική μορφή. Εφαρμόζει την τεχνολογία SSL. Οι δε βάσεις δεδομένων που είναι συνδεδεμένες με τον διαδικτυακό της τόπο βρίσκονται εγκατεστημένες σε διακομιστή εταιρείας παροχής σχετικών υπηρεσιών εντός Ε.Ε.. Όλα τα δεδομένα τηρούνται σε κρυπτογραφημένη μορφή.

Η εταιρεία επεξεργάζεται τα όποια προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας με τρόπο που διασφαλίζεται η συμμόρφωσή της με το ισχύον νομικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με επιφύλαξη των όσων αναφέρονται ειδικά στην παρούσα πολιτική, η εταιρεία μας δεν διαβιβάζει και δεν πωλεί τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου με τους ανωτέρω αναφερόμενους τρόπους σε τρίτους φορείς, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Το δε προσωπικό της εταιρείας και εξωτερικοί συνεργάτες αυτής είναι δεσμευμένοι εγγράφως για την τήρηση απορρήτου και της πολιτικής προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας.
 
 
 
 
 
10. Πολιτική Cookies
Cookies
Τι είναι τα cookies:
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).
 
11.1 Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους παρακάτω σκοπούς:
α) Αναγκαία cookies
•για την παροχή της πρόσβασης και περιήγησης στην ιστοσελίδα μας.
•για την ανάγνωση οπτικού και ακουστικού περιεχομένου (flash cookies), εφόσον ζητηθεί από το χρήστη πρόσβαση σε αντίστοιχο υλικό
Τα παραπάνω cookies είναι απολύτως αναγκαία για την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας και για να μπορέσετε να περιηγηθείτε σε αυτήν εφόσον το επιθυμείτε.
Επειδή είναι αναγκαία για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας, δεν μπορείτε να τα απορρίψετε.
 
β) Cookies επιδόσεων μέσω του Google Analytics
• που αφορά στην συλλογή μη προσωπικών δεδομένων από την ιστοσελίδα μας για την εξαγωγή συμπερασμάτων από την χρήση του διαδικτυακού τόπου με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας
γ) Cookies Στόχευσης/ Μάρκετινγκ/ Προτιμήσεων μέσω του Google Analytics
• που επιτρέπουν στη ιστοσελίδα μας να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως για παράδειγμα, το όνομα χρήστη, την γλώσσα που χρησιμοποιείτε, την τοποθεσία σας) προκειμένου να παρέχει εξατομικευμένες λειτουργίες και στοχευμένες διαφημίσεις.
• που μας παρέχουν τη δυνατότητα να εξάγουμε συμπεράσματα και να αξιολογήσουμε την δραστηριότητά σας για λόγους καλύτερης και εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών
• Cookies τρίτων μερών (third party cookies) που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
Μπορείτε τροποποιώντας ανάλογα τις ρυθμίσεις cookies στη διαδικτυακή σελίδα της εταιρείας μας να μην δεχτείτε να συμμετάσχετε ή να αποσύρετε οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας να συμμετάσχετε στη διαδικασία παρακολούθησης και στοχευμένης διαφήμισης που πραγματοποιείται μέσω των cookies επιδόσεων και στόχευσης.
Μέσω αντιστοίχων ρυθμίσεων στους φυλλομετρητές που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να διαγράψετε τα cookies που έχουν εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας ή να επιλέξετε τα cookies να μην είναι εφικτό να εγκατασταθούν στη συσκευή σας.
 
10.2 Tracking tools:
Χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας cookies τρίτων μερών, τα οποία αναλύονται αμέσως παρακάτω.
Νομική βάση επεξεργασίας είναι η συναίνεση του χρήστη η οποία μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε χωρίς αναδρομικά αποτελέσματα.
i) Cookies Ανάλυσης/ Στατιστικών:
Google Analytics:
Για λόγους παρακολούθησης και αξιοποίησης της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας, για σκοπούς βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, χρησιμοποιούμε το Google Analytics.
Το Google Analytics είναι μία υπηρεσία, που παρέχεται από την Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.).
Το Google Analytics είναι ένα εργαλείο της Google που βοηθά τους κατόχους ιστοσελίδων και εφαρμογών να κατανοήσουν πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τους τις ιδιότητές τους. Μπορεί να χρησιμοποιεί cookie για να συλλέγει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση μιας ιστοσελίδας, χωρίς προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες για κάθε επισκέπτη. Το κύριο cookie, που χρησιμοποιείται από το Google Analytics είναι το cookie “__ga” και “__gid”. Οι πληροφορίες, που εξάγονται και συλλέγονται από το cookie διαβιβάζονται σε διακομιστή της Google που είναι στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.
Μέσω του Google Analytics καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων, που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας μας από εσάς, όπως ενδεικτικά της διεύθυνσης IP σας, της ημερομηνίας και ώρας πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας και στις επιμέρους σελίδες/ ενότητες αυτής, ποιες σελίδες έχετε παρακολουθήσει εντός της ιστοσελίδας μας, τον τρόπο που οδηγηθήκατε στην ιστοσελίδα μας.
 
Μπορείτε να πληροφορηθείτε για τον τρόπο που η Google συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα μέσω του Google Analytics στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: https://policies.google.com/technologies/partner-sites (αγγλική έκδοση) και https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=el (ελληνική έκδοση).
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την συλλογή δεδομένων μέσω των cookies από την Google Analytics ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Τα cookies του google analytics έχουν διάρκεια 2 ετών.
 
ii) Cookies Διαφήμισης:
Μέσω συγκεκριμένων cookies μπορούμε να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα και συμπεριφορά του χρήστη της ιστοσελίδας μας και να του παρέχουμε εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες στις προτιμήσεις του διαφημίσεις (στοχευμένη διαφήμιση).
Τα cookie κάνουν τις διαφημίσεις πιο αποτελεσματικές. Χωρίς τα cookie είναι πιο δύσκολο για έναν διαφημιστή να απευθυνθεί στο κοινό του ή να διαπιστώσει πόσες διαφημίσεις εμφανίστηκαν και πόσα κλικ δέχτηκαν.
Google Adwords
Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί το Google Adwords, μία υπηρεσία που παρέχεται από την Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, U.S.).
 
 
 
 
Adwords (Ads) Remarketing
Ειδικότερα, μέσω του Google Adwords Remarketing τοποθετείται cookie στον υπολογιστή του χρήστη, που διευκολύνει την στοχευμένη διαφήμιση.
Εάν κατά την πρόσβαση στη διαδικτυακή μας σελίδα, είστε συνδεδεμένος με λογαριασμό που διατηρείτε στην Google, τότε η Google ενδέχεται να προχωρήσει περαιτέρω σε επεξεργασία των δεδομένων σας.
 
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις cookies για διαφημιστικούς σκοπούς, είτε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις cookies στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας μας, είτε ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στον παρακάτω διαδικτυακό σύνδεσμο: https://policies.google.com/technologies/ads.
Τα cookies του google analytics έχουν διάρκεια 30 ημερών.
 
iii) Google maps
Στη διαδικτυακή μας σελίδα, κάνουμε χρήση χαρτών της Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Ο χάρτης του Google maps αποτελεί περιεχόμενο τρίτου διαδικτυακού τόπου, που έχει ενσωματωθεί στο δικό μας ιστότοπο. Σε περίπτωση που εισέλθετε σε μία σελίδα όπου υπάρχει χάρτης google maps ή/και πλοηγηθείτε πάνω στον χάρτη, τα δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται στην Google.
Ωστόσο, η χρήση του χάρτη Google Maps είναι απαραίτητη για λόγους παροχής οδηγιών και κατευθύνσεων προκειμένου να εντοπίσετε τη γεωγραφική τοποθεσία της εταιρείας μας. Δηλώνουμε ότι δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη, ούτε παρέχουμε κάποια εγγύηση για την ακρίβεια του εν λόγω περιεχομένου Google maps.
Αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται από το Google Maps για τον χρήστη, ισχύει η πολιτική προστασίας δεδομένων της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=el.
 
11. Τροποποίηση πολιτικής απορρήτου και προστασίας δεδομένων
Η Εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων για τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της. Σε περίπτωση τροποποίησης της παρούσας πολιτικής, ο χρήστης θα ενημερώνεται με μορφή αναδυόμενου παραθύρου κατά τη επίσκεψή του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.
 
12 Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδια δικαστήρια
Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς συμφωνείται ότι είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου.